Tečaj za poljoprivredne proizvođače – biljna proizvodnja

Dana 23. listopada 2023. (8:00 – 14:00) godine će se održati tečaj za poljoprivredne proizvođače pod nazivom EKO SHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna, proizvodnja; 2023-143-26-829-20-0014) 2023. Tečaj će se održati u Domu kulture u ŠtrigoviŠtrigova 103, HR-40312 Štrigova. Isti će se priznavati za:

  • 31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina
  • 31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina
  • 31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina
  • 31.06. Konzervacijska poljoprivreda
  • 31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)
  • 32.05. PVP povrće
  • 32.06. PVP za voće
  • 32.09. PVP za sjeme

Predavači će biti gospođa Suzana Pajić i Ljiljana Kocen. Polaznici se prijavljuju sami putem sljedeće poveznice ako su u zahtjevu za potporu zatražili jednu od potpora.

Mole se polaznici da sa sobom ponesu Zahtjev za izravna plaćanja u 2023. godinu.

Koraci za prijavu