Tečaj za poljoprivredne proizvođače – stočarska proizvodnja

Dana 07. studenog 2023. godine će se održati tečaj za poljoprivredne proizvođače pod nazivom Proizvodno vezana plaćanja (stočarska proizvodnja) i IAKS mjere (stočarska proizvodnja) 2023. Tečaj će se održati u Domu kulture u Štrigovi, Štrigova 103, HR-40312 Štrigova. Isti će se priznavati za:

  • 32.01.01. PVP za krave u proizvodnji mlijeka
  • 32.01.02. PVP za prvotelke
  • 32.02. PVP za tov junadi
  • 32.03. PVP za krave dojilje
  • 32.04. PVP za ovce i koze
  • 70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja
  • 70.06. Dobrobit životinja

Predavači će biti gospođa Mirjana Bengeri i Valerija Čižmak. Polaznici se prijavljuju sami putem web stranice  savjetodavna.hrtečajevi-Međimurska županija-željeni tečaj. Mole se polaznici da sa sobom ponesu Zahtjev za potpore podnesen za 2023. godinu.