Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora br. 7 (sajamska kućica)

Općina Štrigova je raspisala Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora br. 7 (sajamska kućica.

PREDMET JAVNOG POZIVA JE POSLOVNI PROSTOR: Montažni objekt (sajamska kućica kod Vidikovca), k.č.br. 468/6 k.o. Robadje, z.k.u. 532, IV Brežni kotar, k.č. 9/B/12/2

R.B.

NASELJE POVRŠINA OBJEKT

POČETNA NETO ZAKUPNINA

PO DANU

7. ROBADJE 91 9,00 m2 Montažni objekt

(sajamska kućica)

50,00 €/dan

 

PRIHVATLJIVI PONUDITELJI: Pravne i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, s područja Općine Štrigova

PRIHVATLJIVE DJELATNOSTI: Prodaja robe na malo (prihvatljiv asortiman predstavljaju autohtoni proizvodi s područja Općine Štrigova)

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 29. lipnja 2023. do 10:00 na adresu: Općina Štrigova, Štrigova 87, 40312 Štrigova, s naznakom: „PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU – NE OTVARATI” – REDNI BROJ PROSTORA – 7.“.

Ponuda se sastoji od Obrasca 1 (Ponuda za zakup poslovnog prostora) i Obrasca 2 (Popis asortimana robe predviđen za prodaju (općina mora dati suglasnost)).

Cjelokupni tekst javnog poziva te potrebni Obrasci se mogu preuzeti u nastavku ove objave.

Za sve ostale upite vezane uz provođenje ovog Javnog poziva, zainteresirani se mogu obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štrigova, koji se nalazi na adresi: Štrigova 87 ili zatražiti objašnjenje ili informaciju putem tel.br. 040/851-039 ili 040/851-134.

 

Javni poziv – Sajamska kućica 2023.

Obrazac 1. – Ponuda za zakup poslovnog prostora

Obrazac 2. – Popis asortimana robe predviđen za prodaju