Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Štrigova

Raspisan je Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Štrigova. Riječ je o jednoj nekretnini na području Općine Štrigova, a najviša ponuđena cijena smatrat će se najpovoljnijom ponudom.

Nekretnina:

1. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, KO III BREŽNI KOTAR, ZK 470, BANFI 195, POVRŠINA 2993 ČHV

U katastru nekretnine su upisane kao:
kat.čest.br. 186/2, k.o. Robadje, vinograd Leskovčec od 5.610,00 m2
kat.čest.br. 184/2, k.o. Robadje, voćnjak Leskovčec od 5.174,00 m2

Prodaja se vrši javnom dražbom. Javna dražba provodi se povećanjem usmene ponude. Najmanji iznos povećanja usmene ponude iznosi 150,00 EUR. Usmeno nadmetanje (licitacija) okončat će se po davanju najpovoljnije ponude, a najpovoljniji sudionik u natječaju smatrat će se onaj tko na javnom nadmetanju ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene te će se s njim zaključiti ugovor.

U naravi je to obiteljska stambena (podrum, prizemna + potkrovlje) i pomoćna zgrada (garaža i spremište) s pripadajućim zemljištem na adresi Banfi 195, HR-Štrigova. Godina građenja cca 1968. Objekti nisu legalizirani. Namjena objekta može biti za stanovanje ili povremeni boravak. Priključci: vodovod-priključen, kanalizacija-priključena na septičku jamu, telefon-bez priključka, el. struja – isključena, plin – isključen. Pristup nekretnini je omogućen osobnim automobilom s javne asfaltirane prometnice. Parkiranje je omogućeno u dvorišnom dijelu parcele ili u garaži.

Energetski certifikat – razred G/F
Suvlasnički dio 1/1
Tereta nema

Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe, koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u RH.

Rok za podnošenje ponude za kupnju nekretnine izložene na prodaju u ovom Javnom natječaju je 10 dana (zaključno s 29.06.2023.), a počinje se računati od početka sljedećeg dana od dana objavljivanja teksta Javnog natječaja u novinama.

Podnositelj ponude, koji se natječe za kupnju nekretnine izložene na prodaju dužan je za sudjelovanje u istom, uplatiti za korist Općine Štrigova jamčevinu koja iznosi 10% od utvrđenog iznosa početne cijene za nekretninu za koju podnosi ponudu, a koja je naznačena u točki 1. ovog natječaja.

Sve ostale informacije možete pronaći na donjoj poveznici:

Javni natječaj – dokumentacija