Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana – 2023

Otvoren je Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off – grid) ili mrežnom radu stupnja korisnog djelovanja fotonaponskih modula najmanje 18% na području Općine Štrigova.

Ovim Javnim pozivom za sufinanciranje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u kućanstvima na području Općine Štrigova samostalnom (off – grid) ili mrežnom radu stupnja korisnog djelovanja fotonaponskih modula najmanje 18% uređuje se detaljan opis mjere, te minimalni tehnički uvjeti, kao i prihvatljiva oprema i radovi za sufinanciranje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u kućanstvima na području Općine Štrigova (off – grid) ili mrežnom radu stupnja korisnog djelovanja fotonaponskih modula najmanje 18%.

Bespovratna sredstva po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se putem sredstava sufinanciranja, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje od 40% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova, ali najviše do 3.000,00 EUR (tri tisuće eura).

Prihvatljivi troškovi po ovom Javnom pozivu su troškovi izrade dokumentacije te troškovi izvođenja radova tj. nabave i ugradnje sustava i opreme, nastali nakon objave ovog Javnog poziva. Uvjet poziva je da su sve radnje izvršene i plaćene.

Javni poziv će biti otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15. studenog tekuće godine.

Cjelokupni tekst javnog natječaja, tehničke uvjete i potrebne obrasce možete preuzeti pri dnu stranice.

Za sve ostale upite vezane uz provođenje ovog Javnog natječaja, zainteresirani se mogu obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štrigova, koji se nalazi na adresi; Štrigova 87 ili zatražiti objašnjenje ili informaciju putem tel. br. 040/851-039 ili 040/851-134.

 

Javni poziv – 2023

Prilog 1. – Tehnički uvjeti

Obrazac 1. – Prijavni obrazac s kontrolnom listom

Obrazac 2. – Izjava Prijavitelja i suvlasnika