Pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualanih sustava odvodnje na području Općine Štrigova

Za naselja na području Općine Štrigova u kojima nije izgrađen javni sustav odvodnje, Međimurske vode d.o.o. Čakovec su organizirale provedbu djelatnosti pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje (septičkih i sabirnih jama) putem ugovora s vršiteljem usluge pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda koji je sklopljen temeljem provedenog javnog natječaja.

Za naselja Banfi, Grabrovnik, Jalšovec, Leskovec, Prekopa, Robadje, Stanetinec, Sveti Urban, Štrigova i Železna Gora vršitelj usluge pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz septičkih/sabirnih jama je tvrtka EKO USLUGE.

Cijena je 20,00 EUR/m³ i odvoz se vrši na Pročistač otpadnih voda Mursko Središće radnim danom u razdoblju od 7.00 – 15.00 sati. Za prijevoz izvan radnog vremena ili neradnim danom i praznikom odnosno za hitne intervencije, odvoz se vrši na Pročistač otpadnih voda Čakovec te je cijena 25,00 EUR/m³. Naručitelj (fizička ili pravna osoba iz navedenog naselja) plaća uslugu direktno vršitelju usluge.

Septičke i sabirne jame moraju se nalaziti na mjestu do kojega je moguć pristup posebnim vozilima za pražnjenje sadržaja jame. Visinska razlika od dna septičke ili sabirne jame do mjesta pristupa posebnog vozila (cisterne za pražnjenje) ne smije biti veća od 6 m. Udaljenost od ulaznog okna u septičku ili sabirnu jamu do mjesta pristupa cisterne za pražnjenje ne smije biti veća od 20 m. Vlasnik građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode treba omogućiti nesmetani pristup septičkoj, odnosno sabirnoj jami, u cilju odgovarajućeg održavanja i pražnjenja iste. Pristup uključuje i potrebno otkopavanje do poklopca jame.

Narudžbe je moguće izvršiti na telefone 040/635-673 ili 098/627-791 te putem maila ivan.vurusic1@ck.t-com.hr

Potrebno je nazvati 2-3 dana prije pražnjenja i odvoza radi dogovora, a minimalna količina za pražnjenje i odvoz je 5 m³ (manja količina u dogovoru s vršiteljem usluge).