Poziv za prijavu nastale štete od prirodne nepogode – poplava

Pozivaju se obiteljski poljoprivredni proizvođači na području  OPĆINE ŠTRIGOVA da do  16.06.2023. podnesu svoju prijavu u uredovno radno vrijeme (pon-pet 8,00 – 14,00 sati) za štete na: građevinskim objektima, ratarskim i povrtlarskim kulturama i krmnom bilju.

Prijavljuju se štete poljoprivrednika upisanih u Upisnik, na površinama koje nisu osigurane.

Za prijavu je potreban podatak o MIBPG, OIB, BROJ RAČUNA I ARKOD.

Sve informacije se u svezi prijave mogu se dobiti na i broj telefona 040/851-039, a odluku o proglašenju prirodne nepogode možete pronaći u nastavku:

Preuzmi (PDF, 49KB)