Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Štrigova

Raspisan je Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Štrigova. Riječ je o jednoj nekretnini na području Općine Štrigova, a najviša ponuđena cijena smatrat će se najpovoljnijom ponudom. 

Nekretnina:

1. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, KO III BREŽNI KOTAR, ZK 470, BANFI 195, POVRŠINA 2993 ČHV

U naravi je to obiteljska stambena (podrum, prizemna + potkrovlje)  i pomoćna zgrada (garaža i spremište)  s pripadajućim zemljištem na adresi Banfi 195, HR-Štrigova. Godina građenja cca 1968. Objekti nisu legalizirani. Namjena objekta može biti za stanovanje ili povremeni boravak. Priključci: vodovod-priključen, kanalizacija-priključena na septičku jamu, telefon-bez priključka, el. struja – isključena, plin – isključen. Pristup nekretnini je omogućen osobnim automobilom s javne asfaltirane prometnice. Parkiranje je omogućeno u dvorišnom dijelu parcele ili u garaži.

Energetski certifikat – razred G/F
Suvlasnički dio  1/1
Tereta nema

Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe, koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u RH.

Rok za podnošenje ponude za kupnju nekretnine izložene na prodaju u ovom Javnom natječaju je 10 dana (zaključno s 02.05.2023.), a počinje se računati od početka sljedećeg dana od dana objavljivanja teksta Javnog natječaja u novinama.

Podnositelj ponude, koji se natječe za kupnju nekretnine izložene na prodaju dužan je za sudjelovanje u istom, uplatiti za korist Općine Štrigova jamčevinu koja iznosi 10% od utvrđenog iznosa početne cijene za nekretninu za koju podnosi ponudu, a koja je naznačena u točki 1. ovog natječaja.

Sve ostale informacije možete pronaći na donjoj poveznici.

 

Javni natječaj – dokumentacija