Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Objavljen je javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja regionalnih i lokalnih elektroničkih medija u 2023. godini. 

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici regionalnih i lokalnih elektroničkih medija koji su upisani u knjige pružanja medijskih usluga odnosno elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije koji djeluju na području Međimurske županije. 

Prijava na Javni poziv podnosi se putem obrasca prijave (u prilogu Javnog poziva) koji moraju biti uredno ispunjeni te potpisan i ovjeren službenim pečatom. Obrazac I. sadrži podatke o podnositelju prijave. Obrazac II. sadrži podatke o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Štrigova, odnosno zaključno do 27.03.2023. godine. Prijave se šalju preporučeno poštom na adresu Općina Štrigova, Štrigova 87, 40312 Štrigova, s naznakom „Prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini – ne otvaraj“.

Dokumentacija o pozivu i obrasci se nalaze na donjim poveznicama:

Javni poziv – dokumentacija

Obrazac I – podaci o podnositelju prijave

Obrazac II – podaci o programskom sadržaju