JAVNI POZIV za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Štrigova za 2022. godinu

Općina Štrigova i ove godine dodjeljuje poticaje za uređenje nekretnina na području naše Općine. U prilogu se nalaze dokumenti koji su vam potrebni za prijavu.

Prilozi:

JAVNI POZIV za dodjelu poticaja  za uređenje nekretnina na području Općine Štrigova za 2022. godinu

Obrazac 2.A. – prijava na javni poziv

Obrazac 2.B. Izjava

Obrazac 2.C. – Izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka