Prijava štete nastale uslijed elementarne nepogode mraza

Pozivaju se obiteljski poljoprivredni proizvođači koji obrađuju površine na NA PODRUČJU OPĆINE ŠTRIGOVA da do 24.04.2020. dostave na e-mail: opcina.strigova@ck.t-com.hr  prijavu štete

na Obrascu PN nastalu zbog mraza praćenog snažnim sjevernim vjetrom 22., 23., 24. i 25. ožujka 2020. godine, čija je posljedica smrzavanje, oštećenje i očekivano značajno umanjenje ovogodišnjeg uroda u voćnjacima te na pojedinim povrtlarskim kulturama.

Sve informacije se u svezi prijave mogu se dobiti na i broj telefona 040/851-039  u uredovno radno vrijeme (pon-pet 8,00 – 14,00 sati).

U prijavi (Obrazac PN) potrebno je obavezno upisati ARKOD čestice za koju se prijavljuje šteta.

Prilozi: