Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Štrigova u 2020. godini

 

Općina Štrigova poziva udruge i druge prihvatljive prijavitelje (zaklade, ustanove, klubove, organizacije civilnog društva čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti) koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju da se prijave na financijsku podršku programima i projektima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Natječaja.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 300.000,00 kuna.
Rok za podnošenje prijava na Natječaj završava 24. veljače  2020., a više informacija o samom Natječaju i uvjetima prijave možete pronaći ovdje