Odvoz mješovitog komunalnog otpada

Korisnike Općine Štrigova obavještavamo da uslugu prikupljanja miješanog komunalnog  otpada kojima prema rasporedu, uslugu pružamo utorkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za utorak 08. listopada 2019. godine(Dan neovisnosti) omogućiti u subotu 12. listopada 2019.godine.

GKP ČAKOM d.o.o.