N A T J E Č A J za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Štrigova u 2019. godini

Na temelju članka 5. Mjera za ostanak mladih u općini Štrigova, 3. mjere poticaja  za uređenje nekretnina na području Općine Štrigova („Službeni glasnik Međimurske županije”, br.20/18) i Izmjena i dopuna  Mjera za ostanak mladih u općini Štrigova, 3. mjere poticaja  za uređenje nekretnina na području Općine Štrigova Općinski načelnik Općine Štrigova raspisuje  natječaj  za dodjelu poticaja  za uređenje nekretnina na području Općine Štrigova u 2019. godini.     

Dokumenti vezani uz natječaj:

Natječaj za dodjelu poticaja za nekretnine

Prijava na natječaj

Izjava uz natječaj