Projekt WIFI4EU

Created with GIMP

Naša općina  prijavila se na natječaj Wifi4EU koji je raspisala Europska komisija. Radi se o projektu  izgradnje bežičnog pristupa internetu u parkovima, javnim ustanovama,  institucijama. Naša općina uspješno je prošla na tom natječaju i dobit će 15000 €  za izgradnju infrastrukture bežičnog pristupa internetu. Na taj način omogućit ćemo  besplatni pristup Internetu na našim javnim mjestima.

Link za više informacija:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans/