Međunarodno ocjenjivanje vina

Štrigova, 05.04.2019.

 

Dragi prijatelji vinari,

pozivamo Vas na međunarodno ocjenjivanje vina koje će se održati 7. i 8. svibnja 2019. godine u kuriji Terbotz, Železna Gora 113,

40 312 Štrigova.

Organizatori ocjenjivanja vina su: Općina Štrigova i Društvo vinogradara i vinara Međimurja “Hortus Croatiae” iz Štrigove

Suorganizatori ocjenjivanja su: Međimurska županija, Savjetodavna služba Čakovec

Na ocjenjivanje vina mogu se prijaviti proizvođači vina (mirna i pjenušava vina) koji će se natjecati u dvije grupe:

  • grupa A) vina proizvedena od sorte Moslavac (Pušipel) – Šipon – Furmint,
  • grupa B) vina svih drugih sorata.

Proizvođači koji prijavljuju svoja vina za ocjenjivanje moraju proizvoditi vino sukladno zakonskim propisima države u kojoj proizvode.

 

Prijavnice molimo dostaviti putem elektroničke pošte na adresu ocjenjivanje.strigova@gmail.com ili poštom na adresu Općina Štrigova, Štrigova 31, 40312 Štrigova, Republika Hrvatska, najkasnije do 29.04.2019.

 

 (Uzorci se mogu poslati i poštom na adresu Općina Štrigova, Štrigova 31, 40312 Štrigova, Republika Hrvatska, najkasnije do 29.04.2018.)

 Prikupljanje uzoraka obavljat će se u

utorak 30. travnja 2019. od 17.00 do 20.00 sati

u kuriji TERBOTZ,

Železna Gora 113, 40 312 Štrigova.

Kotizacija za svaki prijavni uzorak iznosi 100 kn ili 15 €. Kotizacija se može uplatiti uplatom na IBAN HR3623400091110977635, poziv na broj HR00 30042019, opis: „Ocjenjivanje – IME i PREZIME“ (dokaz o uplati priložiti kod predaje uzoraka) ili gotovinom kod predaje uzoraka.

Ocjenjivanje vina provodi peteročlana komisija koju čine: 4 člana iz HR i 1 član iz SLO prema međunarodnoj metodi 100 pozitivnih bodova, sukladno prijedlogu Međunarodnog ureda za lozu i vino u Parizu (Office Internationale de lavigne et du vin – OIV).

Dokumenti:

Poziv

Pravilnik

Prijavnica