2018.

Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018.

I.  izmjene i dopune proračuna za 2018.  (Excel)

I.  izmjene i dopune proračuna za 2018.  (pdf)

Plan razvojnih programa 2018. – 2020.

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Štrigova za 2018. godinu.

Prijedlog proračuna za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu.

Proračun za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.

Vodič za građane

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna  Općine Štrigova za 2018. godinu

Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Štrigova za 2018. godinu

Izvršenje razvojnih programa

Prijedlog proračuna za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

Izvršenje plana razvojnih programa (31.12.2018.)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. (.xls)