Sanacija ceste Rim – Businščak

Cesta Rim – Businščak  povećanim obimom prometa  znatno je oštećena. Nastala udubljenja otežavala su odvijanje prometa, zimsko čišćenje nije se moglo kvalitetno obaviti što je na kraju i narušavalo sigurnost prometa.  Taj dio ceste u dužini od 210 m sada je saniran a cijena radova iznosila je 105 tisuća kuna.