Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Toplica Sveti Martin

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 29. studenog (srijeda) 2017. godine  u  19:00 sati, u kongresnoj dvorani Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri – 1. kat – iznad ureda općine).

Preuzmi (DOCX, 16KB)