Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Štrigova

Poziv

Obrazloženje

Odredbe za provedbu

KARTA 1- KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

KARTA 2.1-INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – telekomunikacije, plinoopskrba i elektroopskrba

KARTA 2.2-INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – vodoopskrba, odvodnja i uređenje vodotoka

KARTA 3-UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

KARTA 4.1-GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ŠTRIGOVA

KARTA 4.2-GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ŽELEZNA GORA

KARTA 4.3-GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BANFI

KARTA 4.4-GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ROBADJE I LESKOVAC

KARTA 4.5-GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA JALŠOVEC

KARTA 4.6-GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA SVETI URBAN

KARTA 4.7-GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA PREKOPA

KARTA 4.8-GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA STANETINEC

KARTA 4.9-GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA GRABROVNIK